Chemelot Board neemt besluit operator werving & opleiding

De Chemelot Board heeft op 14 januari het besluit genomen om het werven én opleiden van zij-instromers tot procesoperator collectief in gang te zetten.

Chemische industrie komt mensen tekort maar Chemelot neemt Bewust Samen Actie!

In bijna alle beroepsgroepen is gekwalificeerd personeel inmiddels alleen nog met een loep te vinden. Met de vergrijzing en een steeds lage geboortecijfer zal ook de instroom van nieuwe mensen in de arbeidsmarkt ver achter blijven bij de vraag.

Ook in de chemische industrie is er nu al sprake van een flink personeelstekort, dat in de nabije toekomst nog verder zal gaan toenemen, terwijl er in de komende periode op Chemelot grote behoefte is aan goed opgeleide medewerkers bij de diverse bedrijven .

Veel van de huidige medewerkers bereiken  in de komende 10 jaar de pensioengerechtigde leeftijd  en stoppen dan met werken. Naast de vergrijzing zijn op het chemiepark Chemelot de nodige ontwikkelingen om de ambitie om tussen nu en 2025 uit te groeien tot de meest veilige, duurzame en competitieve chemiesite van West-Europa te bewerkstelligen. Dit maakt Chemelot een aantrekkelijke locatie voor nieuwe ondernemingen die ook op zoek gaan naar technisch personeel. Om al deze nieuwe ontwikkelingen en nieuwe bedrijvigheid in de productie met de juiste kennis en kunde te kunnen ondersteunen denken we met bedrijven, scholen en kennisinstituten na over nieuwe manieren van het opleiden van personeel

Het aankomende tekort aan gekwalificeerd en gediplomeerd personeel én de uitstroom van kennis en ervaring heeft geleid tot een gezamenlijk initiatief op Chemelot, Samen Bewust Werven. We zoeken daarbij 1000 operators in 10 jaar. Want over deze aantallen spreken we binnen het grootste chemiepark in Nederland.

De volgende partners zijn betrokken bij dit initiatief om 1000 operators in 10 jaar aan te nemen en op te leiden:

  • Anqore, Arlanxeo, Borealis, DSM, Fibrant, OCI Nitrogen, Sabic en Vynova
  • Chemelot Innovation & Learning Labs (CHILL) en Vista College / TechniekCollege
  • Chemelot Career Center en Approba